Home

Welkom op de site van VZW Spellenclub Roeselare.

  • Elke 2de vrijdag van de maand organiseren wij een mini-avond.
  • Elke laatste vrijdag van de maand is er een spellenavond met spellenuitleggers.

In de kijker

Familiespellendag 15 april 2018

We stellen dit jaar onze spellenkast ter beschikking voor jong en oud in Trax. Volksspellen, demonstrateurs, spellentombola, 2e hands spellenverkoop, grime, spingkastelen… Onze vaste ingrediënten staan opnieuw opgesteld.
rekeningnummer BE23 3850 5638 8991
ondernemingsnummer BE0899934920
Advertenties